2021-05-25
Söderut, västerut

Jag har nu fått in så mycket uppdrag så att det räcker till sommarferierna. Eller några till kanske får plats i kalendern. Det är en fasadrenovering i Haninge, ett plank i Enskede, en tillbyggnad i Enskede, en till- eller påbyggnad i Olovslund, en om- och kanske tillbyggnad i Stenhamra samt en fasadändring i Skarpnäck.

Samtidigt fortsätter jag med gästlägenhet i Gröndal, skisser i Äppelviken, förfrågningsunderlag i Nockeby samt hjälper en exploatör med analyser och skisser i Södertäljetrakten. Jag försöker vara metodisk. Men jag kan ha lite längre svarstider än vanligt.

Bilden visar villan i Stenhamra.

2021-05-04
Arkitekten reder ut:

VAD ÄR EN KONTROLLPLAN?
BEHÖVER JAG EN KONTROLLPLAN?

Vad är en kontrollplan?

En kontrollplan är en lista på kontrollpunkter som man kontrollerar under och efter bygget för att intyga att bygget går rätt till. Det kan vara att huset blir tätt, att bygglovet följs osv. Kommunen vill slippa kontrollera, den vill att du gör det själv..

Behöver jag en kontrollplan?

Ja när du söker bygglov, men det kan ske på två olika sätt:

- Om det är ett enkelt eller litet bygglov så räcker det med en så kallad förenklad kontrollplan. Den lämnas in med bygglovet fast bara som mall, inte underskriven eller ifylld. Detta kallas för ett förslag till en förenklad kontrollplan.

- Om det är ett stort eller komplicerat bygglov så behöver du anlita en certifierad kontrollansvarig (KA). Då upprättar den en kontrollplan. KA sköter detta och hjälper dig med detta.

Vad ska jag ha, en kontrollansvarig (KA) eller en förenklad kontrollplan?

Det bestämmer kommunen. Antingen kan man fråga den eller så kan man skicka in ett förslag till en förenklad kontrollplan så säger kommunen till om det behövs en KA.

Hur gör jag en förenklad kontrollplan?

Det finns mallar på kommunens hemsida som du eller jag kan ladda hem. De är uppdelade efter typ av projekt, som exempelvis "liten tillbyggnad", "fasadändring", "eldstad" och så vidare.

Hur hittar jag en KA.

Sök på internet eller titta i Boverkets lista över certifierade kontrollansvariga

XX är en hemsida som genererar skräddarsydda kontrollplaner, ska jag nappa på det?

Nej. Det är bara förslag till förenklade kontrollplaner de gör, och en sådan kan man kostnadsfritt ladda hem hos valfri kommun.

Gör BAR arkitektur kontrollplaner?

Jag "gör" alltid ett förslag till en förenklad kontrollplan när ett bygglov ska lämnas in, såvida det inte behövs en kontrollansvarig. Jag laddar hem en mall. Om det behövs så ändrar jag lite i den. Detta ingår alltid i offerter.

2021-04-29
Bygglov beviljat för tillbyggnad i Nockeby

Efter ett ganska omfattande skissarbete landade vi i en nätt tillbyggnad längs gatan. De sociala ytorna blir större, byggnaden bjuder på en extra upplevelse med takfönster och ryggåstak, och samtidigt blir trädgård och uteplats mer avkiljd från det visserligen relativt modesta surret från gatan.

Inte visste vi att stadsbyggnadskontoret skulle bli så hänförda att de skulle författa dessa värmande ord:

"Tillbyggnaden är väl utformad och bidrar till en god form-, färg-, och materialverkan. Åtgärden bedöms vara ett diskret tillägg som underordnats det befintliga husets arkitektur, med hänsyn till storlek, proportioner och fasadutformning. Samma material och kulör på fasad som på befintligt hus används. Föreslagna nya fönster på tillbyggnadsdelen har i princip samma utformning som befintliga. Tillbyggnadens takutformning och takmaterial har också anpassats till befintligt hus. Ändringar och tillägg i bebyggelsen görs varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas enligt 2 kap. 6 § tredje stycket PBL. Åtgärden bedöms inte förvanska byggnaden eller bebyggelseområdet."

2021-03-26
En vindsinredning i Nockeby

har just beviljats bygglov, med två nya kupor mot gården och en ny vindstrappa.

Svårigheterna har varit att navigera i ett planmässigt oklart läge, den känsliga kulturmiljön samt att uppfylla brandkrav på ett tillfredsställande sätt.

2021-03-19
Tre goda ting

Uppdraget att ändra fasaden och planera en generationsbostad i suterrängvåningen till villan på bilden i Nacka.

Att gästlägenheten i Gröndal nu har uppstart för bygget.

Att jag kan gröva där jag står med en fasadändring av en villa bara ett stenkast hemifrån.

2021-02-01
Nya uppdrag

Jag har fått två nya uppdrag; förslag till tillbyggnader till en villa i Nockeby (bilden) och till en sommarstuga i Norrtälje. Fortsättning följer.

2021-01-13
En liten insats

förra året var att rita en friggebod med plats för förråd och vinterträdgård till ett befintligt trädäck.

Tanken är att bygga en enkel struktur i vilken man kan använda de fönster och dörrar som andrahandsmarknaden för tillfället erbjuder.

2020-12-21
Med tummen på handens sida

Bygglov är beviljat till nya och bytta fönster, ny färgsättning samt vissa inre ändringar. Jag fortsätter med att projekta vindstrappa och fönsterbyten. Stadsbyggnadskontoret var i ett första läge inte övertygade om att vindskupor är ett varsamt tillägg till bebyggelsen. Så vi lyfte ur dem ur bygglovet för att kunna damma av dem vid ett senare tillfälle; de var ändå inte aktuella för beställaren i dagsläget.

Bilden visar att jag ibland kavlar upp ärmarna, i detta fall genom att provmåla fönstret grönt!

2020-11-12
Bolundare i Södertälje

Ett första förslag på en "bolundare", som alltså är ett attefallshus på 30 kvm för bostadsändamål. Förutom detta så skissar jag på en pool med tillhörande poolhus till fastigheten, som ligger straxt utanför Södertälje.

2020-09-15
Tvättstuga, bastu, badrum

Dessa ville mina beställare ha hjälp att disponera om. En ombyggnad av suterrängvåningen i villan på Lidingö är oundviklig eftersom avloppsrören kan börja läcka när som helst. Efter några skisser så landade vi i ett förslag som uppfyller samtliga önskemål och som kan bli trevligt även i övrigt.

2020-09-02
En vidunderlig utsikt

kan man kalla det som min beställare har från vår ombyggnad i Nockeby. Hela vindsvåningen får sig ett lyft med större fönster i kupor och nya takfönster. Den sista bilden visar att även badrummet får sig en rejäl omgång.

2020-05-28
Stugbygget

håller på att ta form, här är en bild som visar två färdiga fasader; den norra och den västra. Plywooden, som var för svår att få upp och hade blivit ännu svårare att underhålla, är ersatt av locklistpanel. Men den nya fasaden accentuerar stugtemat på ett kanske ännu bättre sätt. "Stugfunkis" sade någon.

Invändingt är det fortfarande mycket kvar, och visst arbete återstår fortfarande på tak och i grund. Men det ser helt klart mycket färdigare ut med lite fasad på.

2020-04-15
Smedslätten

Våren har kommit och den är arbetsam och lite konstig. En del tillbringades i sängen, men nu är jag på benen igen. Vilket är bra eftersom jag har fått ett nytt uppdrag: att skissa på tillbyggnad, bod, vindinredning med mera på ett hus i Smedslätten, Bromma. Bilden visar en alltför brant vindstrappa som ska åtgärdas.

Arbetet går också vidare med gästlägenheten i Gröndal. Jag har också hunnit räta ut en rad frågetecken i bygglovsprocessen åt en byggherre i Södertälje, samt färdigställa ett bygglov till en tillbyggnad i Värmdö. Och så har jag stadsplanerat i Avesta som konsult. Med mera.

2020-01-15
Bebyggelsestudie i Sollentuna

I dagarna lämnar min beställare in vårt förslag till ny bebyggelse på en tomt i centrala Sollentuna. Det ska bli intressant att höra vad kommunen tycker om våra idéer.

Mer om detta på hemsidan inom kort.

2019-12-27
Gott nytt år

önskar jag här på BAR arkitektur! Särskilt till beställare, återkommande beställare, kollegor och samarbetspartners.

Slutet av året blev så arbetsamt att jag inte ens han uppdatera hemsidan. Framför allt har jag sysslat med att utarbeta ett system för trämodulhusbyggande i kvartersform. vi har försökt visa hur framtidens stadsbebyggelse kan byggas hållbart, på fabrik och i trä.

Jag har också arbetat vidare med många av de tidigare projekten, samt fått två nya: en tillbyggnadsskiss i Värmdö som visas på bilden, samt lite smått och gott på en sönderrenoverad 20-talsvilla i Stureby.

Förhoppningsvis blir 2020 åtminstone nästan lika givande och spännande som 2019!

2019-11-13
Fler arkitekturäventyr längs 12:ans spårväg

Ett litet uppdrag jag haft under hösten som jag inte skrivit om här var att ändra fönsterstorlekar och spröjsning på köksfönstren till en villa i Nockeby. Oturligt nog gör en takläcka att uppdragets fortsättning påskyndas - att titta på vindsvåningens disposition, takfönster, kupornas utformning med mera.

2019-10-13
Äppelviken

Jag har fått ett nytt uppdrag: vad kan man göra för att förbättra en rätt så pampig byggnad i äppelviken. Den är ritad av Gustaf Petterson som ligger bakom många av byggnaderna i Stockholms tidiga trädgårdsstäder. Jag har själv bott i en av dem, i Enskededalen. Jag kommer att titta på byggnadens stil, vindsvåning och fönster på entréplanet mm.

Den senaste månaden har jag varit upptagen med att som konsult titta på hur man kan utveckla ett bostadsföretags sätt att bygga i prefabricerade volymelement i trä. Jag har också gjort ett förslag till ny bebyggelse på tomten i Sollentuna och ett bygglov för en fasadändring i Nockeby. Tid har knappt funnits över till att uppdatera hemsidan.

2019-08-26
Bygglov beviljat på Stallarholmen

Min beställare kom i dag med det glädjande beskedet att vårt bygglov för en tillbyggnad beviljats. Det lite speciella här var att det innefattade såväl en attefallstillbyggnad, ett fullt utnyttjande av resterande byggrätt enligt detaljplan, samt ytterligare 10% byggarea som kommun och grannar accepterade som en liten avvikelse. Detta låter ju mycket stort, men sammanlagt handlar det om bara 35 kvm.

Projektet är relativt organisatoriskt till sin karaktär. Installationer och funktioner stuvas in i den befintliga huskroppen. Tillbyggnaden blir ljus och luftig och med ryggåstak. Det självklara sociala rum som saknas i byggnaden i dag.

2019-08-23
Hösten är kommen, hör stormarna gny

I dag har jag fått det ärofulla uppdraget att arbeta med en av min förra grannes byggnader. Leif Reinius bodde nämligen i byn bredvid vårt sommartorp. I ett av husen som syns på den bild som visas till blogginlägget den 20 augusti 2018 på denna sida. Jag kommer att undersöka om man kan rymma in en bastu och eller en gästlägenhet i terrasshusen i gröndal.

Jag tittar också på ett ansiktslyft till ett flerbostadshus i Ulvsunda. Arbetet med stadsutveckling i Sollentuna fortgår också.

På det hela taget ser det ut att kunna bli en givande och arbetsam höst. Nu efter sommaren kommer jag också att trappa upp till 100& arbetstid igen, och förhoppningsvis också att fortsätta med konsultandet.

2019-06-04
Stadsutveckling i Sollentuna

Nytt uppdrag: Ett förslag på hur en fastighet i Sollentuna kan utvecklas med nya verksamheter och bostäder.

2019-05-29
Några foton från tillbyggnaden i Djursholm

Man har inte direkt följt ritningarna (jag ritade endast bygglov) men beställaren är i alla fall nöjd med resultatet.

Tycker det blev rätt så trevligt trots allt.

2019-05-10
Renovering i Vasastan

Bygget är i full gång. Rivarna är nästan färdiga, och det sista i planeringen ska sitta. På bilden blir det kök och matplats.

Samtidigt arbetar jag vidare med två sommarhustillbyggnader; i Värmdö och i Strängnäs. Samt med villan i Huddinge.

2019-04-05
Takkuporna på Kungsholmen blev beviljade bygglov

efter en liten revidering. Det svåraste i det här uppdraget var att övertyga staden om att det är okej med en fasadändring på ett gårdshus trots att utrymmet därbakom "bara" får användas till förråd.

2019-03-27
Tillbyggnad på Värmdö

Jag har fått ett nytt uppdrag av en gammal beställare: en attefallstillbyggnad på Värmdö. Jag har också färdigställt ett förfrågningsunderlag till en lägenhetsombyggnad i Vasastan.

2019-02-20
Vår

Våren arbetar åtminstone en, ibland två dagar i veckan. I övrigt är jag föräldraledig. Detta innebär att jag har dragit ner på konsultandet, men ägnar mig fortfarande åt privatkunder.Just nu framför allt med en lägenhetsombyggnad i Vasastan och en fasadändring på Kungsholmen. Därmed ska jag hinna med befintliga beställare och kanske en och annan ny.

Samtidigt håller bygget på för fullt i Skogås. Huset är nu tätt och isolerat, och arbetet med installationer är i full gång.

2018-11-02
En stilförskjutning

Ursprungligen från 1920-talet hade villan renoverats och byggts om och på i omgångar. Resultatet av detta var ett rät så torftigt hus. Mitt uppdrag blev att förskjuta stilen mer åt det ursprungliga 1920-talshållet. Till hjälp tog jag spröjsade fönster och en ny farstu.

2018-10-30
Gästhus i Saltsjö-Boo

Nytt uppdrag: ett gästhus i Saltsjö-Boo. Utmaningen blir att få plats med två rum, kök och vardagsrum på 35 kvm.

2018-09-27
Tänk vad några takfönster kan göra

Härom dagen besökte jag en nöjd beställare som blivit med nya takfönster. Vi njöt av Stockholms kranvatten, skrattade lite åt den slingriga bygglovsprocessen och pratade om annat. Jag tog några bilder.

2018-09-21
Till Eskilstuna!

Hösten är nu här och ser ut att bli arbetsfylld. De senaste veckorna har jag bl a mätt upp ett hus och gjort förslag på ombyggnader till ett hus i Eskilstuna. Lantligt beläget och i lantlig stil på två sätt. Se bilder.

Jag har också fått i uppdrag att skissa på ett fritidshus i Vaxholm och på hur man kan förbättra och försköna en fasad till en fastighet vid Humlegården. Båda är från återkommande beställare, vilket ju är ett trevligt indicium på att de inte är helt missnöjda med mitt tidigare arbete.

2018-09-12
Bygge i Skogås

Bygget är igång i Skogås. Den gamla sportstugan är riven så när som på skorstenen, och grunden är nästan färdig. Nästa steg blir trästommen.

2018-09-05
Hur ska tillbyggnaden se ut?

En tillbyggnad kan se ut på många sätt, vilket en av mina beställare fick erfara när jag gjorde ett förslag i tre olika stilar. Ibland får man pröva sig fram. Som tur var så föll ett av förslagen dem på läppen.

Jag har fått in två nya uppdrag: Båda är nya förstugor och förändringar/försköningar av mer eller mindre sönderrenoverade hus, det ena i Eskilstuna och det andra i Älvsjö.

2018-08-20
Efter sommar kommer sensommar

Efter några veckor i ett torp med denna utsikt är jag nu tillbaka i Stockholm. Jag rivstartar med två om- och tillbyggnader: en villa i Spånga och ett fritidshus i Strängnäs. Samtidigt fortsätter jag som konsult; vi ritar typhus och kvarter för en av Sveriges största hustillverkare mm.

2018-05-03
Tillbyggnad i Trosa

Jag har fått möjlighet att hjälpa till med råd och skisser kring en tillbyggnad i Trosa. Och ny står den där, en förlängning av huvudbyggnaden, så självklar att det är svårt att föreställa sig hur det såg ut förut. Jag fortsätter med skisser och råd kring badrum och altan mm.

2018-04-26
Små och viktiga behov

"Åtgärden är väl utformad och bidrar till en god form-, färg - och materialverkan. Föreslagen åtgärd utförs varsamt med hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden."

Dessa ord har stadsbyggnadskontoret använt för att beskriva mitt förslag till ett nytt takfönster i centrala Stockholm. Tack vare detta kan nu min beställare få in dagsljus i sitt sovrum.

2018-04-23
En skärgårdsdröm

Jag har under de senaste veckorna fått chans att hjälpa till vid en nybyggnad på Arholma i Stockholms skärgård. Byggherrarna behövde ytterligare bollplank utöver byggföretaget. Jag bidrar med synpunkter, idéer, skisser och förslag på husens placering. Vi har också varit och tittat på tomten (bild) och druckit kaffe. Mycket trevligt.

2018-04-08
Ombyggnad i spånga

Ibland får man chansen att arbeta med ett riktigt fint hus, som i exemplet på bilden, en 50-talsvilla av Rune Hanson. Vi tittar på en köksombyggnad och ett nytt uterum.

Annars tar arbetet som konsult en stor del av min tid just nu; det är både villor och stadsplanering det gäller.

2018-02-15
Bygge i Djursholm

Den nya farstun i Djursholm är på väg att uppföras. Man passar också på att lägga om tak och måla fasad mm. Efter beviljat bygglov assisterar jag byggare och byggherre fortsatt i processen med detaljritningar mm.

2018-01-19
Flera bygglov beviljade

Jag får ofta chansen att hjälpa till med bygglov för mindre byggnadsprojekt. Detta ger god inblick i hur bygglov hanteras på olika kommuner i stockholmstrakten. Nu har flera av dessa blivit beviljade:

Nya eller förstorade fönster på villor i Bromma och i Älvsjö, båda i Stockholms kommun. Dessa gick relativt problemfritt.

Nya och ändrade takfönster i en befintlig vindsinredning vid Humlegården (se bild). Här krävdes ganska stora revideringar innan staden kunde acceptera ombyggnaden.

En liten tillbyggnad i Sollentuna. Här krävdes en omfattande mailväxling innan kommunen valde att tolka detaljplanen på samma sätt som jag och min beställare gjort; sedan kunde bygglovet beviljas efter ett grannhörande.

Samtliga bygglovsäventyr fick alltså lyckliga slut.

Nyheter 2017

Nyheter 2016