2024-04-24
Ett litet jobb i Värmdö

Ibland behöver man hjälp med små ändringar av sitt hus. Som i det här fallet när man önskade vinterbona garaget och ta upp en passage till huvudbyggnaden för att kunna utnyttja den stora yta som var tänkt för bilar till - jag vad som helst egentligen.

Den största utmaningen den här gången var att utreda om det gick att öppna upp passagen utan att påverka stommens bärförmåga. Kommunen var den här gången snabb med att beilja bygglov med startbesked och allt.

2024-04-17
Tillbyggnad i Danderyd

Hur gör man när man växt ur sitt hus? Bygger man på (A)? bygger man om (B)? Bygger man till (C)? Flyttar man (D)? Alla tillvägagångssätt har sina för- och nackdelar.

I det här projektet var alla lösningar uppe till diskussion. Tillslut gick vi vidare med (C), men efter genomförda skisser och efter att budget upprättats lutar man nu åt (B).

Bygglovshandlingarna jag färdigställde innebar en ny entrésituation, med fina samband mellan ute och inne, samt mellan vardagsrum, altan och kök. Den nya byggnadskroppen fick samma sektion som den befintliga, men en viss förskjutning för att dela upp husvolymen och för att byggnadens historia ska kunna utläsas. Vi får se om denna tillbyggnad blir av så småningom.

2024-03-11
Taklyft i Mälarhöjden

Takstolarna till vindsvåningen har kommit upp, yttre arbeten påbörjats, snart väntar det invändiga. Jag svarar efter bästa förmåga på frågor om kulörer, fönstertyp, takfot, ytterdörr mm.

2024-02-01
Nytt jobb, Enskedefältet

Jag ska titta på gästhus, påbyggnad av farstu och ombyggnad av källare med mera. Jag har haft några uppdrag i närheten tidigare, men det här blir det första på enskedefältet. Mer info kommer efter skissandet.

2024-01-20
Bygglov för vindsinredning, villa i Djursholm

Jag fick ägna lite extre omsorg och skissarbete till att få till den nya trappan upp på vinden, vilket försvårades av den låga takhöjden i den befintliga trappan till det övre planet. Som vanligt behövde bygglovshandläggaren övertygas om att takhöjden var tillräcklig. Men nu har alltså vindsinredningen beviljats bygglov. Byggandet kan börja.

Vinden får fyra nya kupor, och kommer att rymma ett badrum, ett gästrum och ett kontor på en yta om sammanlagt cirka 30 kvm.

2023-10-26
Två nya uppdrag

Båda i Danderyd. Jag ska titta på tillbyggnader, vindsinredning samt eventuellt taklyft med mera.

Extra kul är att det i båda fallen rör sig om återkommande beställare; ett tecken på att man gjort nånting rätt.

2023-10-18
Taklyft i Värmdö

Beställaren skickade mig lite bilder från taklyftet i Värmdö. Man är nästan klara på bygget. Jag har assisterat när det uppkommit frågor, varit på plats under bygget. Inredning har beställaren stått för själv, och kök kommer från köksleverantör.

Resultatet har blivit ett större hus med bättre förhållande till den näraliggande strandkanten, tre extra sovrum och ytterligare ett badrum.

2023-10-08
Bygglov för takvåning i Mälarhöjden

Efter några klargöranden från Stadsbyggnadskontoret om att man inte godtar några mindre avvilkelser från detaljplan, samt att man tolkar den mycket strikt så har vi äntligen fått ett bygglov för en ny vind beviljat.

' Det handlar om ett nytt sadeltak med 45 graders vinkel som rymmer tre sovrum, ett badrum och ett litet extra vardagsrum i en framtida attefallskupa. På så vis kan familjen växa i sitt hus.

2023-05-24
Planbesked i Östertälje

Planer finns på att utveckla Östertälje med ny centrumanläggning och nya bostäder och lokaler. Jag blev kontaktad av ägarna till en av de mest centrala fastigheterna. Resultatet blev ett bebyggleseförslag med lägenheter och lokaler mot huvudgatan, samt radhusbebyggelse mot Kinandervägen för att ansluta i skala till den befintliga villabebyggelsen.

Stadsbyggnadsnämnden i Södertälje gav planbesked vid sitt sammanträde under maj 2023.

Mer finns att läsa i lokaltidnigen:

https://www.lt.se/2023-03-03/vill-bygga-bostader-vid-ostertalje-station

https://www.lt.se/2023-05-20/sa-gar-det-med-bostadsplanerna-vid-tagstationen2023-02-21
Taklyft och tillbyggnad i Värmdö

Ett sommarhus med ett stenkast till havet och vidunderlig utsikt över Stockholms inlopp hade bara ett aber - huset. Efter lite skissande fastnade vi för ett taklyft, en tillbyggnad och en stilförskjutning med panel- och fönsterbyte. På så vis kan 1990-tal bli 2020-tal och ett steg närmare 1800-tal.

Bygglovsprocessen var för mig överrumplande - man godkände allt trots inblandning av antikvarie och trots behov av strandskyddsdispens. Nu är jag behjälplig med förenklad projektering.

En lustig detalj i detta är att det inte finns någon detaljplan, varför vi kunde tillåta oss att förhöja vägglivet med en hel meter istället för de gängse 70 cm. Huset får på så vis ett "förreglerat" utseende; det ser ut som om det är äldre än "boken om lov- tillsyn och kontroll" från 1995. Eller kanske t o m ännu äldre?

Skisserna visar ett tidigt förslag. Byggnaden kommer smyckas med kupor sitället för takfönster.

2023-01-31
Radhus i Stora vika

Hemsidan har varit i internetskugga trots att jag arbetat på som vanligt. Nytt kontor, nya uppdrag, mycket har hänt. Jag tänkte uppdatera med några axplock från förra året, och börjar med en planändring i Stora vika, Nynäshamn.

Uppdraget var ganska litet och enkelt; att hålla i en detaljplaneändring som medger ytterligare 16 lika dana radhus som man redan fått bygglov för. Av annan arkitekt. Kommunen verkar tycka att det passar, men slutligt besked väntar vi fortfarande på.

2022-03-04
Påbyggnad i Bromsten

När mina beställare kontaktade mig 2018 så hade man ganska högtflygande planer på om- och tillbyggnader. Studier och annat kom emellan, men nu i höstas ville man gå vidare med ett mindre projekt

Resultatet, som visserligen påminner om en av mina första skisser (se bilder), innebär två nya rum i en påbyggnad på en existerande tillbyggnad. Befintliga rum kunde behållas, och inga ingrepp påverkar husets tekniska system.

Stadsbyggnadskontoret var den här gången inte snabba. Efter ett halvår bad man om kompletteringar avseende förtydliganden av byggnadshöjd och bygglovsbefriade skärmtak. Sedan beviljade man bygglovet direkt, utan ändringar.

2022-02-08
Gästlägenhet i Gröndal

Jag har hjälpt en stor bostadsrättsförening att få till en gästlägenhet. Arbetet innefattade att utvärdera olika lokaler, utreda tillstånd, göra skisser och förslag, samordna installationer, göra bygghandlingar och svara på frågor från byggare, samt närvara vid besiktning.

Men inte att rita inredningen; det arbetet togs över av en inredningsgrupp. Bilderna visar hur det såg ut straxt innan allt var klart.

2022-01-18
Påbyggnad i Olovslund

En påbyggnad har beviljats bygglov i Olovslund, Bromma. Huvudbyggnaden är välbevarad och i ligger i ett blåklassat område. Förslaget är det mest ekonomsikt hållbara sättet att få till ett extra rum, genom att bygga på befintlig grund.

I det här fallet ansåg inte stadsbyggnadskontoret att påbyggnaden kunde betraktas som en egen byggnadskropp. Den fick därmed inte en egen byggnadshöjd, utan bedömdes som en uppskjutande del på den för byggnadshöjden beräkningsgrundande fasaden. Efter ett visst antal centimeter (?) så blir tillbyggnaden tydligen mirakulöst en egen byggnadsdel med egen byggnadshöjd. Detta hade lett till att påbyggnaden inte varit planstridig. Men så alltså inte i det här fallet. Efter att ha vållat oss detta huvudbry så meddellade stadsbyggnadskontoret emellertid att de kunde tänka sig att låta detta slinka igenom som en liten avvikelse. Grannarna invände inte. Slutet gott allting gott.

2021-10-01
En bolundare i Södertälje

Attefallshuset, som tidigare fick vara 25 kvadratmeter, har blivit en bolundare med hela 30 kvm. Det här ger den hugade villaägaren möjligheten att kavla upp ärmarna och lösa bostadsbristen i vårt avlånga land.

Bolundaren på bilderna har nu beviljats startbesked. Svårigheten här har varit att tillvara på den begränsade ytan, och samtidigt göra den trevlig och enkel att bygga.

I det här fallet togs flera element från huvudbyggnaden upp i utformningen; shingel i cederträ och grålackerade fönster. Byggnaden kommer också att prydas av ett tak i sedum. Förhoppningsvis gör detta att vi kan undvika hängränor och stuprör. Om det fungerar får framtiden utvisa.

2021-09-07
Huset i Skogås

har alltså fått slutbesked. Alla nödvändiga handlingar lämnades in, och endast några kompletteringar gjordes. Bl a ett hällskydd. I det här projektet har jag stått för bygglov, detaljprojektering, konstruktionsritning, brandskyddsbeskrivning, takläggning, ekonomi, invändiga snickerier och målning. Med mera. När det är möblerat och färdigt invändigt så ska jag bjuda på några interiöra bilder, men det lär dröja eftersom takten är fortsatt låg.

Har jag lärt mig något på detta? Det har jag.

2021-08-30
Farstun i Enskede

har beviljats bygglov (bilden). Processen var snabb; dels har stadsbyggnadskontoret i Stockholm lyckats karta sina handläggningstider, och dels så lyckades jag tydligen denna gång pricka in något som de tyckte fungera samtidigt som all information, inkl konstruktionsritning, fass med. Härligt när det går smidigt!

Jag är i alla fall tillbaka i arbete efter semestern. Jag har fått in några jobb; antagligen en vind i Nockeby, samt en översyn av en sommerstuga i Värmdö som jag redan börjat med. Annars är den största nyheten att huset Skogås fått slutbesked. Det är inte helt färdgt, men jag ska bjuda på några ytterligare bilder här inom kort.

2021-05-25
Söderut, västerut

Jag har nu fått in så mycket uppdrag så att det räcker till sommarferierna. Eller några till kanske får plats i kalendern. Det är en fasadrenovering i Haninge, ett plank i Enskede, en tillbyggnad i Enskede, en till- eller påbyggnad i Olovslund, en om- och kanske tillbyggnad i Stenhamra samt en fasadändring i Skarpnäck.

Samtidigt fortsätter jag med gästlägenhet i Gröndal, skisser i Äppelviken, förfrågningsunderlag i Nockeby samt hjälper en exploatör med analyser och skisser i Södertäljetrakten. Jag försöker vara metodisk. Men jag kan ha lite längre svarstider än vanligt.

Bilden visar villan i Stenhamra.

2021-05-04
Arkitekten reder ut:

VAD ÄR EN KONTROLLPLAN?
BEHÖVER JAG EN KONTROLLPLAN?

Vad är en kontrollplan?

En kontrollplan är en lista på kontrollpunkter som man kontrollerar under och efter bygget för att intyga att bygget går rätt till. Det kan vara att huset blir tätt, att bygglovet följs osv. Kommunen vill slippa kontrollera, den vill att du gör det själv..

Behöver jag en kontrollplan?

Ja när du söker bygglov, men det kan ske på två olika sätt:

- Om det är ett enkelt eller litet bygglov så räcker det med en så kallad förenklad kontrollplan. Den lämnas in med bygglovet fast bara som mall, inte underskriven eller ifylld. Detta kallas för ett förslag till en förenklad kontrollplan.

- Om det är ett stort eller komplicerat bygglov så behöver du anlita en certifierad kontrollansvarig (KA). Då upprättar den en kontrollplan. KA sköter detta och hjälper dig med detta.

Vad ska jag ha, en kontrollansvarig (KA) eller en förenklad kontrollplan?

Det bestämmer kommunen. Antingen kan man fråga den eller så kan man skicka in ett förslag till en förenklad kontrollplan så säger kommunen till om det behövs en KA.

Hur gör jag en förenklad kontrollplan?

Det finns mallar på kommunens hemsida som du eller jag kan ladda hem. De är uppdelade efter typ av projekt, som exempelvis "liten tillbyggnad", "fasadändring", "eldstad" och så vidare.

Hur hittar jag en KA.

Sök på internet eller titta i Boverkets lista över certifierade kontrollansvariga

XX är en hemsida som genererar skräddarsydda kontrollplaner, ska jag nappa på det?

Nej. Det är bara förslag till förenklade kontrollplaner de gör, och en sådan kan man kostnadsfritt ladda hem hos valfri kommun.

Gör BAR arkitektur kontrollplaner?

Jag "gör" alltid ett förslag till en förenklad kontrollplan när ett bygglov ska lämnas in, såvida det inte behövs en kontrollansvarig. Jag laddar hem en mall. Om det behövs så ändrar jag lite i den. Detta ingår alltid i offerter.

2021-04-29
Bygglov beviljat för tillbyggnad i Nockeby

Efter ett ganska omfattande skissarbete landade vi i en nätt tillbyggnad längs gatan. De sociala ytorna blir större, byggnaden bjuder på en extra upplevelse med takfönster och ryggåstak, och samtidigt blir trädgård och uteplats mer avkiljd från det visserligen relativt modesta surret från gatan.

Inte visste vi att stadsbyggnadskontoret skulle bli så hänförda att de skulle författa dessa värmande ord:

"Tillbyggnaden är väl utformad och bidrar till en god form-, färg-, och materialverkan. Åtgärden bedöms vara ett diskret tillägg som underordnats det befintliga husets arkitektur, med hänsyn till storlek, proportioner och fasadutformning. Samma material och kulör på fasad som på befintligt hus används. Föreslagna nya fönster på tillbyggnadsdelen har i princip samma utformning som befintliga. Tillbyggnadens takutformning och takmaterial har också anpassats till befintligt hus. Ändringar och tillägg i bebyggelsen görs varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas enligt 2 kap. 6 § tredje stycket PBL. Åtgärden bedöms inte förvanska byggnaden eller bebyggelseområdet."

2021-03-26
En vindsinredning i Nockeby

har just beviljats bygglov, med två nya kupor mot gården och en ny vindstrappa.

Svårigheterna har varit att navigera i ett planmässigt oklart läge, den känsliga kulturmiljön samt att uppfylla brandkrav på ett tillfredsställande sätt.

2021-03-19
Tre goda ting

Uppdraget att ändra fasaden och planera en generationsbostad i suterrängvåningen till villan på bilden i Nacka.

Att gästlägenheten i Gröndal nu har uppstart för bygget.

Att jag kan gröva där jag står med en fasadändring av en villa bara ett stenkast hemifrån.

2021-02-01
Nya uppdrag

Jag har fått två nya uppdrag; förslag till tillbyggnader till en villa i Nockeby (bilden) och till en sommarstuga i Norrtälje. Fortsättning följer.

2021-01-13
En liten insats

förra året var att rita en friggebod med plats för förråd och vinterträdgård till ett befintligt trädäck.

Tanken är att bygga en enkel struktur i vilken man kan använda de fönster och dörrar som andrahandsmarknaden för tillfället erbjuder.

Nyheter 2020

Nyheter 2019

Nyheter 2018

Nyheter 2017

Nyheter 2016