Bebyggelseförslag, Sollentuna.

Sollentuna kommun vill utveckla Sollentunavägen till en stadsgata. Detta förslag visar hur detta kan göras på en av tomterna längs vägen. Ett flerbostadshus och tre nya stadsradhus får ersätta en villa och en lägre del av en befintlig kontorsbyggnad. Förslaget visar också hur den större kontorsbyggnaden kan byggas om och till till tre stadsradhus i "engelsk" stil.

Stadsgatan får sin stadsbebyggelse med lokaler i bottenvåningen. Mellan stadsgatan och villorna ner mot Edsviken får stadsradhusen bild en övergång på ett trevligt och varierat sätt. Status: Förslag inlämnat till kommunen 2020.

sollentuna sollentuna sollentuna sollentunaVilla i Skogås.

En villa i modern stil byggs där en sportstuga tidigare stod. Endast delar av grunden och murstocken bevaras.

Den traditionella stugans element omtolkas: Fasaden utförs i faluröd lockpanel. Farstun i vit, slät panel. Stuprören får bilda de vita knutarna.

Status: Bygglov beviljat 2017. Under uppförande.

skogås skogås skogås skogås skogåsVallastaden, allmän tävling i Linköping.

En tävling om en ny stadsplan för området kring Linköpings Univerisitet. Förslaget togs fram av Tomas Örn, bebyggelseantikvarie, och Bodi Karlman, arkitekt. Det belönades med ett hedersomnämnande.

Ur tävlingsjuryns utlåtande:

"Ett både kompetent och robust förslag som tar fasta på Djurgårdsgatans möjlighet att knyta samman Linköping med tävlingsområdet och förlänger den mot Vallastaden samt koncentrerar bebyggelsen runt den. Greppet innehåller även en flytt söderut av vägen. Ett insiktsfullt förslag som även inkluderar Mjärdevi i planeringen."

valla-tradgardsstad valla-flygbild valla-flygbild valla-flygbild valla-winnerbackenFritidshus, Upplands-Bro.

Klienten ville ha ett fritidshus med möjlighet till permanentboende. Utmaningen blev att utnyttja byggrätten optimalt - eftersom den var satt till endast 60 kvm i ett plan.

Förslaget som visas här är en skiss. Byggnaden kommer att uppföras i modifierad form.

Status: Skiss 2016. Bygglov beviljat.

upplands-bro upplands-bro upplands-bro upplands-broVindsombyggnad/ fasadändring i Nockeby, Stockholm.

Uppdraget var att se över vinden och en kupa mot gården som byggnaden berikats med på 60-talet, men som inte åldrats särskilt väl. Eftersom kupan var planstridig så blev utmaningen att få den att se bättre ut utan att ändra storlek eller proportioner. Lösningen blev nya fönster som liknade byggnadens övriga samt ett efterliknande av originalarkitekturen i fråga om puts, takfot och plåt. Även om kupan fortfarande är en främmande fågel så är den numera inte lika iögonfallande.

Inuti återfinns bl a en ny bastu med vidunderlig utsikt över Mälaren och Ekerö. På vinden har även takfönster, övriga takkupor och inre ytskikt fått sig en översyn. Och i köket har fönstren till den tidigare pigkammaren förstorats och fått spröjs liknande de i vardagsrummet. Så att man kan se ut när man sitter och äter.

Ursprungsarkitekt är Edvin Engström, pionjär inom egnahemsrörelsen i Stockholm. Fastigheten är gulklassad av Stadsmuseet; antagligen på grund av den planstridiga kupan. Interiörfotografiet är taget av beställaren.

Status: Bygglov beviljat 2020. Färdigställt 2021.

vindsinredning vindsinredning vindsinredning vindsinredningSjälvbygge.

BAR arkitektur testar att bygga själv, om än i liten skala. Byggnaden rymmer en bred säng och ett skrivbord - trots sina små mått. Fönster i två väderstreck ger rikligt med ljus. De gör också att man kan se igenom huset. Fasaden är i plywood som vinklas för att ge ett mer levande uttryck.

Status: Pågående; kvällar och helger.

självbygge självbygge självbygge självbygge