Villa i Skogås.

En villa i modern stil byggs där en sportstuga tidigare stod. Endast delar av grunden och murstocken bevaras.

Den traditionella stugans element omtolkas: Fasaden utförs i faluröd lockpanel. Farstun i vit, slät panel. Stuprören får bilda de vita knutarna.

Status: Bygglov beviljat 2017. Färdigställt 2021.

skogås skogås skogås skogås skogås skogåsKvartersbebyggelse, Östertälje.

Kommunen ska utveckla området kring Östertälje station. En av fastighetsägarna vid stationen kontaktade mig för att undersöka om det går att utveckla fastigheten i samband med detta.

Den nya stadsbebygglesen som jag skisserat ligger mellan det nya stationsområdet och befintlig villabebyggelse. Skisserna visar ett försök att anpassa bebyggelsen i skala i samtliga riktningar. Högsta prioritet har också varit att få en struktur som fungerar i den nya stadsväven. Kommunen har beslutat att gå vidare med en planprocess för fastigheten samtidigt med resten av stationsområdet.

Status: Planbesked 2023.

ostertalje ostertalje ostertalje ostertalje ostertaljeVallastaden, allmän tävling i Linköping.

En tävling om en ny stadsplan för området kring Linköpings Univerisitet. Förslaget togs fram av Tomas Örn, bebyggelseantikvarie, och Bodi Karlman, arkitekt. Det belönades med ett hedersomnämnande.

Ur tävlingsjuryns utlåtande:

"Ett både kompetent och robust förslag som tar fasta på Djurgårdsgatans möjlighet att knyta samman Linköping med tävlingsområdet och förlänger den mot Vallastaden samt koncentrerar bebyggelsen runt den. Greppet innehåller även en flytt söderut av vägen. Ett insiktsfullt förslag som även inkluderar Mjärdevi i planeringen."

valla-tradgardsstad valla-flygbild valla-flygbild valla-flygbild valla-winnerbackenPåbyggnad i Mälarhöjden.

Påbyggnad av funktionalistisk villa.

Vi försökte först få igenom en hel extra våning, men stadsbyggnadskontoret tyckte inte att detta kunde godtas inom ramen för liten avvikels - byggnaden ligger för nära tomtgräns för att en högre byggnadshöjd ska vara tillåten enligt detaljplan. Dettta lämnade beställarna i valet mellan att riva och bygga nytt eller att bygga på med en inredd vind. De valde det senare, med planer på att smycka byggnaden med en bygglovsbefriad takkupa i ett senare skede. Detta bör vara ett kostnadseffektivt sätt att anpassa byggnaden till en växande familj, utan att förlora så mycket av den charm som sitter i väggarna.

Byggnaden får också ny färgsättning, solceller, tilläggsisolering.

Status: Bygglov beviljat 2023.

malarhojden malarhojden malarhojden malarhojden malarhojdenVindsombyggnad / fasadändring i Nockeby, Stockholm.

Uppdraget var att se över vinden och en kupa mot gården som byggnaden berikats med på 60-talet, men som inte åldrats särskilt väl. Eftersom kupan var planstridig så blev utmaningen att få den att se bättre ut utan att ändra storlek eller proportioner. Lösningen blev nya fönster som liknade byggnadens övriga samt ett efterliknande av originalarkitekturen i fråga om puts, takfot och plåt. Även om kupan fortfarande är en främmande fågel så är den numera inte lika iögonfallande.

Inuti återfinns bl a en ny bastu med vidunderlig utsikt över Mälaren och Ekerö. På vinden har även takfönster, övriga takkupor och inre ytskikt fått sig en översyn. Och i köket har fönstren till den tidigare pigkammaren förstorats och fått spröjs liknande de i vardagsrummet. Så att man kan se ut när man sitter och äter.

Ursprungsarkitekt är Edvin Engström, pionjär inom egnahemsrörelsen i Stockholm. Fastigheten är gulklassad av Stadsmuseet; antagligen på grund av den planstridiga kupan. Interiörfotografiet är taget av beställaren.

Status: Bygglov beviljat 2020. Färdigställt 2021.

vindsinredning vindsinredning vindsinredning vindsinredningBebyggelseförslag, Sollentuna.

Sollentuna kommun vill utveckla Sollentunavägen till en stadsgata. Detta förslag visar hur detta kan göras på en av tomterna längs vägen. Ett flerbostadshus och tre nya stadsradhus får ersätta en villa och en lägre del av en befintlig kontorsbyggnad. Förslaget visar också hur den större kontorsbyggnaden kan byggas om och till till tre stadsradhus i "engelsk" stil.

Stadsgatan får sin stadsbebyggelse med lokaler i bottenvåningen. Mellan stadsgatan och villorna ner mot Edsviken får stadsradhusen bild en övergång på ett trevligt och varierat sätt. Status: Förslag inlämnat till kommunen 2020.

sollentuna sollentuna sollentuna sollentuna