2019-12-27
Gott nytt år

önskar jag här på BAR arkitektur! Särskilt till beställare, återkommande beställare, kollegor och samarbetspartners.

Slutet av året blev så arbetsamt att jag inte ens han uppdatera hemsidan. Framför allt har jag sysslat med att utarbeta ett system för trämodulhusbyggande i kvartersform. vi har försökt visa hur framtidens stadsbebyggelse kan byggas hållbart, på fabrik och i trä.

Jag har också arbetat vidare med många av de tidigare projekten, samt fått två nya: en tillbyggnadsskiss i Värmdö som visas på bilden, samt lite smått och gott på en sönderrenoverad 20-talsvilla i Stureby.

Förhoppningsvis blir 2020 åtminstone nästan lika givande och spännande som 2019!

2019-11-13
Fler arkitekturäventyr längs 12:ans spårväg

Ett litet uppdrag jag haft under hösten som jag inte skrivit om här var att ändra fönsterstorlekar och spröjsning på köksfönstren till en villa i Nockeby. Oturligt nog gör en takläcka att uppdragets fortsättning påskyndas - att titta på vindsvåningens disposition, takfönster, kupornas utformning med mera.

2019-10-13
Äppelviken

Jag har fått ett nytt uppdrag: vad kan man göra för att förbättra en rätt så pampig byggnad i äppelviken. Den är ritad av Gustaf Petterson som ligger bakom många av byggnaderna i Stockholms tidiga trädgårdsstäder. Jag har själv bott i en av dem, i Enskededalen. Jag kommer att titta på byggnadens stil, vindsvåning och fönster på entréplanet mm.

Den senaste månaden har jag varit upptagen med att som konsult titta på hur man kan utveckla ett bostadsföretags sätt att bygga i prefabricerade volymelement i trä. Jag har också gjort ett förslag till ny bebyggelse på tomten i Sollentuna och ett bygglov för en fasadändring i Nockeby. Tid har knappt funnits över till att uppdatera hemsidan.

2019-08-26
Bygglov beviljat på Stallarholmen

Min beställare kom i dag med det glädjande beskedet att vårt bygglov för en tillbyggnad beviljats. Det lite speciella här var att det innefattade såväl en attefallstillbyggnad, ett fullt utnyttjande av resterande byggrätt enligt detaljplan, samt ytterligare 10% byggarea som kommun och grannar accepterade som en liten avvikelse. Detta låter ju mycket stort, men sammanlagt handlar det om bara 35 kvm.

Projektet är relativt organisatoriskt till sin karaktär. Installationer och funktioner stuvas in i den befintliga huskroppen. Tillbyggnaden blir ljus och luftig och med ryggåstak. Det självklara sociala rum som saknas i byggnaden i dag.

2019-08-23
Hösten är kommen, hör stormarna gny

I dag har jag fått det ärofulla uppdraget att arbeta med en av min förra grannes byggnader. Leif Reinius bodde nämligen i byn bredvid vårt sommartorp. I ett av husen som syns på den bild som visas till blogginlägget den 20 augusti 2018 på denna sida. Jag kommer att undersöka om man kan rymma in en bastu och eller en gästlägenhet i terrasshusen i gröndal.

Jag tittar också på ett ansiktslyft till ett flerbostadshus i Ulvsunda. Arbetet med stadsutveckling i Sollentuna fortgår också.

På det hela taget ser det ut att kunna bli en givande och arbetsam höst. Nu efter sommaren kommer jag också att trappa upp till 100& arbetstid igen, och förhoppningsvis också att fortsätta med konsultandet.

2019-06-04
Stadsutveckling i Sollentuna

Nytt uppdrag: Ett förslag på hur en fastighet i Sollentuna kan utvecklas med nya verksamheter och bostäder.

2019-05-29
Några foton från tillbyggnaden i Djursholm

Man har inte direkt följt ritningarna (jag ritade endast bygglov) men beställaren är i alla fall nöjd med resultatet.

Tycker det blev rätt så trevligt trots allt.

2019-05-10
Renovering i Vasastan

Bygget är i full gång. Rivarna är nästan färdiga, och det sista i planeringen ska sitta. På bilden blir det kök och matplats.

Samtidigt arbetar jag vidare med två sommarhustillbyggnader; i Värmdö och i Strängnäs. Samt med villan i Huddinge.

2019-04-05
Takkuporna på Kungsholmen blev beviljade bygglov

efter en liten revidering. Det svåraste i det här uppdraget var att övertyga staden om att det är okej med en fasadändring på ett gårdshus trots att utrymmet därbakom "bara" får användas till förråd.

2019-03-27
Tillbyggnad på Värmdö

Jag har fått ett nytt uppdrag av en gammal beställare: en attefallstillbyggnad på Värmdö. Jag har också färdigställt ett förfrågningsunderlag till en lägenhetsombyggnad i Vasastan.

2019-02-20
Vår

Våren arbetar åtminstone en, ibland två dagar i veckan. I övrigt är jag föräldraledig. Detta innebär att jag har dragit ner på konsultandet, men ägnar mig fortfarande åt privatkunder.Just nu framför allt med en lägenhetsombyggnad i Vasastan och en fasadändring på Kungsholmen. Därmed ska jag hinna med befintliga beställare och kanske en och annan ny.

Samtidigt håller bygget på för fullt i Skogås. Huset är nu tätt och isolerat, och arbetet med installationer är i full gång.

Nyheter 2018

Nyheter 2017

Nyheter 2016