Kontakt / CV

Bodi Karlman, Arkitekt SAR/MSA
Född i Stockholm 1976

Tel. +46-70-407 07 17
E-post: bararkitektur@gmail.com

Adress:
Bodi Karlman
Tylögränd 14
121 56 Johanneshov

www.bodi.se

- blogg om arkitektur och stadsbyggnadStudier

- 2001-2008 — Studier vid Arkitekturskolan, KTH i Stockholm. Arkitekturexamen.
- 2005-2006 — Arkitekturstudier vid Universität der Künste, Berlin
- 1995-2001 — Fristående kurser vid Stockholms Universitet i bl.a. i teoretisk filosofi, litteraturvetenskap och idéhistoria. Högskoleexamen.Artiklar

- Marknaden och byggreglerna, artikel i Archileaks 2016.
- Stockholms parkeringsnorm hämmar bostadsbyggandet, artikel i Fastighetsnytt 2014.
- Stockholm byggs fortfarande med bilisten som utgångspunkt, artikel i Fastighetsnytt 2014.
- Låt djurgårdsgatan knyta ihop Linköping, Östgötacorren 2013
- Unga får betala parkeringsplatserna, ETC Stockholm 2011.Tävlingar, utställningar

- Campus möter staden. Hedersomnämnande i allmän tävling för stadsdel i Linköping, 2012.
- På din bakgård - en Söderortsvision, idéprojekt med Apart Arkitektur. Utställning på Konsthall C i Stockholm 2005.
- Nya Stadsbyggnadskontoret III, stadsbyggnadsutställning på Färgfabriken i Stockholm 2004.

Projekt som anställd

2BK arkitekter / A1 arkitekter. Anställning 2010-2016:

- Hotell på KTH. Bebyggelseutredning åt Akademiska hus 2016. Handläggare.
- Tendern 12, inredning av vind till sju lägenheter, i Stockholm. Bygglov 2015-16. Handläggare.
- Bellmanskällan i Hägersten, Stockholm. Bebyggelseförslag om ca 120 nya lägenheter. Handläggare.
- Inre Hamnen, Sundsvall. Bygghandlingar flerbostadshus och radhus, totalt 42 bostäder, 2015-2016. Handläggare.
- Noten, Sundsvall. Skisser bostadshus, biagrafanläggning mm. 2014-15. Handläggare
- Söder, Gävle. Programhandlingar till flerbostadshus 2014-2015 åt Skanska, ca 40 bostäder. Handläggare.
- Mandelblomman, Spånga. Bebyggelsestudie om ca 300 nya bostäder åt NCC 2014. Handläggare.
- Blåklinten, Stockholm. Inredning av vind till sju små lägenheter. Bygglov 2014. Handläggare.
- Västra Sicklaön/Henriksdal. Bebyggelseförslag och visualiseringar för Nacka kommun 2014-16. Handläggare.
- KTH värme- och kraftcentral. Utredning av ombyggnad/ny användning för Akademiska hus 2014. Handläggare.
- Tröskverket 1, Stockholm. Utredning vindsinredning 2014. Handläggare.
- Spjutet, Solna. Fastighetsutvecklingsutredning 2014. Handläggare.
- Kabeln & Eken, Sundbyberg. Utvärdering av befintliga byggnader och infrastruktur enligt Breeam Communities RE 02 åt Diligentia 2013. Handläggare.
- Inre Hamnen, Sundsvall. Programhandlingar, systemhandlingar och bygglov flerbostadshus 2013-2015. Handläggare.

- Fasanen 2, Stockholm. Inredning av råvind till fyra vindslägenheter. Bygglov 2013. Handläggare.
- KTH, Stockholm. Underlag för detaljplaner vid Drottning Kristinas väg och Teknikringen. Förslag till högskolebyggnader, samordning, åt Akademiska Hus 2013-14. Handläggare.
- Ull 4, Danderyd. Om- och påbyggnad av villa. Bygglov 2013. Handläggare.
- Kabeln, Sundbyberg. Nybyggnad kontorsbyggnad vid Löfströms allé. Programhandlingar 2012. Handläggare.
- Krejaren 18, Stockholm. Bygglov, vindsinredning 2012. Handläggare.
- Inre Hamnen, Sundsvall. Underlag för detaljplan, fem nya stadskvarter, exploateringsskisser 2010-2013. Handläggare.
- Karolinska Institutet. Skissförslag ny aula, Medicinska föreningen 2011. Handläggare.
- Området mellan broarna vid Skanstull, Stockholm. Exploateringsskisser år 2011. Handläggare.
- Vindruvan 10, Stockholm. Utredningar av möjligheter till vindsinredning 2011. Handläggare.
- Bananen 7, Stockholm. Bygglov vindsinredning 2011. Handläggare.
- Lindhov, Botkyrka. Exploateringsskisser för radhus- och villabebyggelse 2011. Handläggare.
- Barken, Umeå. Visualiseringar och detaljprojektering åt Rekab 2011. Medverkande.
- Kabeln, Sundbyberg. Strategisk plan för området, exploateringsskisser, underlag för detaljplan, visualiseringar m m för Diligentia 2010-13. Handläggare.
- Marsken, Sollentuna. Visualiseringar åt Skanska 2010. Medverkande.


Ahrbom & Partner. Anställning 2008-2010. Praktik 2006-2007:

- Klamparen 10, Stockholm; Programhandling; inplacering av Skolverket för Fabege, 2010. Handläggare.
- KTH 43:10. Ombyggnad. Skisser och programutredningar för Akademiska hus, 2010. Medverkande.
- KTH 43:35, Stockholm. Skyltprogram 2010. Handläggare.
- KTH, Biblioteksstråket. Parallellt skissuppdrag 2010. Medverkande.
- Klamparen 10, Stockholm. Om- och påbyggnad. Skisser och programutredningar 2009. Medverkande.
- ECDC, Solna. Om-och tillbyggnad av kontor. Fördjupade programhandlingar 2009. Medverkande. - Svenska ambassaden i Beijing. Skissförslag ny kanslibyggnad 2009. Medverkande.
- KTH 43:35, Stockholm. Om- och tillbyggnad. Detaljprojektering 2009. Medverkande.
- Gamla riksdagshuset, Stockholm. Ombyggnad för Kammarrätten. Detaljprojektering 2008. Medverkande.
- Ahrbom & Partner, skeppsbron 44. Kontorsinredning 2007. Medverkande.
- Stockholms Stadsbibliotek. Allmän tävling 2006. Medverkande.


FL arkitekter. Praktik 2004-2005:

- Förnyelse av Danderyds sjukhus. Parallellt uppdrag 2005. Medverkande.
- Badhus/spa i Fredhäll, SVPH, Stockholm 2004. Medverkande.
- Akutmottagning i Huddinge sjukhus, systemhandlingar 2004. Medverkande.