Välkommen till BAR arkitektur

BAR arkitektur är det lilla arkitektkontoret med den storslagna agendan att göra världen en smula trevligare!

Bodi Karlman heter jag som sedan ungefär fem år ligger bakom det hela. Jag gör allt ifrån stadsplanering (som konsult) till villor och fritidshus, och t o m små fasadändringar. Tidigare har jag varit anställd i tio år på olika arkitektkontor, både inom stadsplanering och husritande. Under "kontakt" kan man läsa om de projekt jag arbetat med genom åren.

BAR arkitektur kan hjälpa dig med:

- IDÉKONSULTATION: Jag bidrar med helhetssyn och skisser.

- BYGGLOV: Jag har fått en mängd bygglov antagna genom åren; framför allt småhus, tillbyggnader och vindsinredningar, men även flerbostadshus och kontorshus m m.

- DETALJPLANEANALYSER: Jag kan bidra med analyser av exempelvis fastigheters möjligheter och kvaliteter, och är väl insatt i gällande lagstiftning.

- STADS- OCH DETALJPLANEARBETE: Jag har stor erfarenhet av att göra exploateringsskiser och driva detaljplaneändringar gentemot kommuner.

- ILLUSTRATIONER: Som anställd/konsult har jag gjort illustrationer både åt större bygg- och fastighetsbolag som Skanska och kommuner som Nacka kommun m m.

- DETALJPROJEKTERING: Jag har även stor erfarenhet av detaljprojektering. Jag åtar mig dessa uppdrag vid rätt projekt.