2019-08-23
Hösten är kommen, hör stormarna gny

I dag har jag fått det ärofulla uppdraget att arbeta med en av min förra grannes byggnader. Leif Reinius bodde nämligen i byn bredvid vårt sommartorp. I ett av husen som syns på den bild som visas till blogginlägget den 20 augusti 2018 på denna sida. Jag kommer att undersöka om man kan rymma in en bastu och eller en gästlägenhet i terrasshusen i gröndal.

Jag tittar också på ett ansiktslyft till ett flerbostadshus i Ulvsunda. Arbetet med stadsutveckling i Sollentuna fortgår också.

På det hela taget ser det ut att kunna bli en givande och arbetsam höst. Nu efter sommaren kommer jag också att trappa upp till 100& arbetstid igen, och förhoppningsvis också att fortsätta med konsultandet.

2019-06-04
Stadsutveckling i Sollentuna

Nytt uppdrag: Ett förslag på hur en fastighet i Sollentuna kan utvecklas med nya verksamheter och bostäder.

2019-05-29
Några foton från tillbyggnaden i Djursholm

Man har inte direkt följt ritningarna (jag ritade endast bygglov) men beställaren är i alla fall nöjd med resultatet.

Tycker det blev rätt så trevligt trots allt.

2019-05-10
Renovering i Vasastan

Bygget är i full gång. Rivarna är nästan färdiga, och det sista i planeringen ska sitta. På bilden blir det kök och matplats.

Samtidigt arbetar jag vidare med två sommarhustillbyggnader; i Värmdö och i Strängnäs. Samt med villan i Huddinge.

2019-04-05
Takkuporna på Kungsholmen blev beviljade bygglov

efter en liten revidering. Det svåraste i det här uppdraget var att övertyga staden om att det är okej med en fasadändring på ett gårdshus trots att utrymmet därbakom "bara" får användas till förråd.

2019-03-27
Tillbyggnad på Värmdö

Jag har fått ett nytt uppdrag av en gammal beställare: en attefallstillbyggnad på Värmdö. Jag har också färdigställt ett förfrågningsunderlag till en lägenhetsombyggnad i Vasastan.

2019-02-20
Vår

Våren arbetar åtminstone en, ibland två dagar i veckan. I övrigt är jag föräldraledig. Detta innebär att jag har dragit ner på konsultandet, men ägnar mig fortfarande åt privatkunder.Just nu framför allt med en lägenhetsombyggnad i Vasastan och en fasadändring på Kungsholmen. Därmed ska jag hinna med befintliga beställare och kanske en och annan ny.

Samtidigt håller bygget på för fullt i Skogås. Huset är nu tätt och isolerat, och arbetet med installationer är i full gång.

2018-11-02
En stilförskjutning

Ursprungligen från 1920-talet hade villan renoverats och byggts om och på i omgångar. Resultatet av detta var ett rät så torftigt hus. Mitt uppdrag blev att förskjuta stilen mer åt det ursprungliga 1920-talshållet. Till hjälp tog jag spröjsade fönster och en ny farstu.

2018-10-30
Gästhus i Saltsjö-Boo

Nytt uppdrag: ett gästhus i Saltsjö-Boo. Utmaningen blir att få plats med två rum, kök och vardagsrum på 35 kvm.

2018-09-27
Tänk vad några takfönster kan göra

Härom dagen besökte jag en nöjd beställare som blivit med nya takfönster. Vi njöt av Stockholms kranvatten, skrattade lite åt den slingriga bygglovsprocessen och pratade om annat. Jag tog några bilder.

2018-09-21
Till Eskilstuna!

Hösten är nu här och ser ut att bli arbetsfylld. De senaste veckorna har jag bl a mätt upp ett hus och gjort förslag på ombyggnader till ett hus i Eskilstuna. Lantligt beläget och i lantlig stil på två sätt. Se bilder.

Jag har också fått i uppdrag att skissa på ett fritidshus i Vaxholm och på hur man kan förbättra och försköna en fasad till en fastighet vid Humlegården. Båda är från återkommande beställare, vilket ju är ett trevligt indicium på att de inte är helt missnöjda med mitt tidigare arbete.

2018-09-12
Bygge i Skogås

Bygget är igång i Skogås. Den gamla sportstugan är riven så när som på skorstenen, och grunden är nästan färdig. Nästa steg blir trästommen.

2018-09-05
Hur ska tillbyggnaden se ut?

En tillbyggnad kan se ut på många sätt, vilket en av mina beställare fick erfara när jag gjorde ett förslag i tre olika stilar. Ibland får man pröva sig fram. Som tur var så föll ett av förslagen dem på läppen.

Jag har fått in två nya uppdrag: Båda är nya förstugor och förändringar/försköningar av mer eller mindre sönderrenoverade hus, det ena i Eskilstuna och det andra i Älvsjö.

2018-08-20
Efter sommar kommer sensommar

Efter några veckor i ett torp med denna utsikt är jag nu tillbaka i Stockholm. Jag rivstartar med två om- och tillbyggnader: en villa i Spånga och ett fritidshus i Strängnäs. Samtidigt fortsätter jag som konsult; vi ritar typhus och kvarter för en av Sveriges största hustillverkare mm.

2018-05-03
Tillbyggnad i Trosa

Jag har fått möjlighet att hjälpa till med råd och skisser kring en tillbyggnad i Trosa. Och ny står den där, en förlängning av huvudbyggnaden, så självklar att det är svårt att föreställa sig hur det såg ut förut. Jag fortsätter med skisser och råd kring badrum och altan mm.

2018-04-26
Små och viktiga behov

"Åtgärden är väl utformad och bidrar till en god form-, färg - och materialverkan. Föreslagen åtgärd utförs varsamt med hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden."

Dessa ord har stadsbyggnadskontoret använt för att beskriva mitt förslag till ett nytt takfönster i centrala Stockholm. Tack vare detta kan nu min beställare få in dagsljus i sitt sovrum.

2018-04-23
En skärgårdsdröm

Jag har under de senaste veckorna fått chans att hjälpa till vid en nybyggnad på Arholma i Stockholms skärgård. Byggherrarna behövde ytterligare bollplank utöver byggföretaget. Jag bidrar med synpunkter, idéer, skisser och förslag på husens placering. Vi har också varit och tittat på tomten (bild) och druckit kaffe. Mycket trevligt.

2018-04-08
Ombyggnad i spånga

Ibland får man chansen att arbeta med ett riktigt fint hus, som i exemplet på bilden, en 50-talsvilla av Rune Hanson. Vi tittar på en köksombyggnad och ett nytt uterum.

Annars tar arbetet som konsult en stor del av min tid just nu; det är både villor och stadsplanering det gäller.

2018-02-15
Bygge i Djursholm

Den nya farstun i Djursholm är på väg att uppföras. Man passar också på att lägga om tak och måla fasad mm. Efter beviljat bygglov assisterar jag byggare och byggherre fortsatt i processen med detaljritningar mm.

2018-01-19
Flera bygglov beviljade

Jag får ofta chansen att hjälpa till med bygglov för mindre byggnadsprojekt. Detta ger god inblick i hur bygglov hanteras på olika kommuner i stockholmstrakten. Nu har flera av dessa blivit beviljade:

Nya eller förstorade fönster på villor i Bromma och i Älvsjö, båda i Stockholms kommun. Dessa gick relativt problemfritt.

Nya och ändrade takfönster i en befintlig vindsinredning vid Humlegården (se bild). Här krävdes ganska stora revideringar innan staden kunde acceptera ombyggnaden.

En liten tillbyggnad i Sollentuna. Här krävdes en omfattande mailväxling innan kommunen valde att tolka detaljplanen på samma sätt som jag och min beställare gjort; sedan kunde bygglovet beviljas efter ett grannhörande.

Samtliga bygglovsäventyr fick alltså lyckliga slut.

Nyheter 2017

Nyheter 2016