Välkommen till IDOB arkitektur

IDOB arkitektur startade för ungefär ett år sedan med den inte så hemliga agendan att göra världen lite trevligare!

Bodi Karlman heter jag som ligger bakom det hela. Under det första året har jag redan fått ett antal bygglov beviljade - allt ifrån villor och fritidshus till små fasadändringar: Jag har även hunnit arbeta lite med stadsplanering. Inget projekt är för stort eller för litet. Jag har tio års erfarenhet som anställd på olika arkitektkontor, både inom stadsplanering och husritande. Under "kontakt" kan man läsa om de projekt jag arbetat med genom åren.

IDOB arkitektur kan hjälpa dig med:

- IDÉKONSULTATION: Jag bidrar med helhetssyn och skisser.

- BYGGLOV: Jag har fått en mängd bygglov antagna genom åren; framför allt småhus, tillbyggnader och vindsinredningar, men även flerbostadshus och kontorshus m m.

- DETALJPLANEANALYSER: Jag kan bidra med analyser av exempelvis fastigheters möjligheter och kvaliteter, och är väl insatt i gällande lagstiftning.

- STADS- OCH DETALJPLANEARBETE: Jag har stor erfarenhet av att göra exploateringsskiser och driva detaljplaneändringar gentemot kommuner.

- ILLUSTRATIONER: Som anställd har jag gjort illustrationer både åt större bygg- och fastighetsbolag som Skanska och kommuner som Nacka kommun m m.

- DETALJPROJEKTERING: Jag har även stor erfarenhet av detaljprojektering. Jag åtar mig dessa uppdrag vid rätt projekt.


friggebod

Självbygge i Huddinge